top of page

Disclaimer

Tel.:  0297-242155               
Herenweg 18, 3648 CJ Wilnis
Mail: j.bouthoorn@planet.nl            
KvK Utrecht: 66097657

BTW nr: NL8563.93.861.B01

Privacy Policy

Autobedrijf Bouthoorn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Wij gebruiken uitsluitend uw gegevens die u aan ons verstrekt teneinde aan uw verzoek te kunnen voldoen. Autobedrijf Bouthoorn zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen via onze site.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres, email adres of telefoonnummer. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.​

bottom of page